I. LA VESTIMENTA A LA GRÈCIA ANTIGA.

 • Introducció i contextualització històrica. pdf
 • La indumentària grega. Antecedents, la vestimenta de la Grècia arcaica i clàssica. La moda en l'època hel·lenística. pdf
 • La vida quotidiana a Grècia. La representació de la dona a l'antiga Grècia. ppt
 • Introducció a l'art grec.

II. LA INDUMENTÀRIA A ROMA.
 • Introducció i contextualització històrica. pdf
 • La indumentària romana. pdf
 • La vida quotidiana a Roma. ppt
 • Introducció a l'art romà.

II. LA FASTUOSITAT DE BIZANCI.
 • Introducció i contextualització històrica.
 • La moda bizantina. La litúrgia de la cort i una l'esglèsia cortesana. pdf

III. LA INDUMENTÀRIA EN L'ALTA EDAT MITJANA.
 • Introducció històrica
 • La vestimenta dels pobles invasors.pdf